american dream

Hlavním hrdinou našeho příběhu je kluk ze sídliště Otto Vyskočil, který má kvůli své lásce k k street-artu (malování na fasády budov) přezdívku Otto Writer. Otto se v našem příběhu vydává na studijní pobyt do Ameriky.

pro: II. stupeň ZŠ a SŠ, mírne pokročilí a pokročilí (k dispozici sú dvě verze)

interaktivní inscenace v angličtine s cvičeními

Na pozadí našeho multimediálně zpracovaného příběhu představujeme nejčastější témata probíraná na hodinách angličtiny. Zážitkovou formou si tak studenti rozšíří slovní zásobu v oblastech, jako je cestování, rodina, sport, umění, jídlo, ale také kulturní rozdíly mezi státy. Videozáznam je rozdělen na několik částí, které jsou proloženy speciálními jazykovými úkoly. Až po jejich vyřešení se online uživatelům spustí další část příběhu, na kterou se váží nové aktivity. Žáci jsou tak motivováni se více soustředit na příběh a sledovat ho se snahou porozumět.

o příbehu

Otto se v našem příběhu vydává na studijní pobyt do Ameriky. Na jeho cestách se roztáčí vtipný koloběh příběhů a postav, které Otto v průběhu své výpravy po Americe potkává. Poprvé cestuje letadlem, poprvé je daleko od své rodiny a do cesty mu vstupují lidé, kteří mu přes své vlastní příběhy odhalují různá tajemství života. Dozvídá se mnoho nového o světě, lidech, ale hlavně sám o sobě. Divák spolu s ním prožívá úskalí studijního pobytu v zahraničí, pochopí, s čím vším se takový student v zahraničí může setkat a jaké banality a nedorozumění se mohou, nejen kvůli neznalosti cizího jazyka, stát.

zaměření inscenace

 • Témata: cestování, sport, škola, rodina, jídlo, volný čas, bydlení
 • Gramatika: stupňování podstatných jmen, podmínkový způsob, minulé časy, nepřímá řeč, frázová slovesa
 • Cvičení: slovní zásoba z představení, gramatická cvičení s použitím frází z představení, přiřazení významu různých frázových sloves, doplňování správných slov do vět

podívejte sa na krátkou ukázku

 • pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ 

 • celá inscenace je v angličtině

 • před každou částí bude divák seznámen s novými slovíčky 

 • 8 anglických cvičení různé náročnosti

 • není potřeba asistence dospělé osoby


ZE zákulisí

Zajímá Vás, jak probíhalo natáčení a naše práce v zákulisí? Stáhněte si naši fotodokumentaci a dozvíte se více.

reference

"Viděli jsme obě verze, pro nižší i vyšší stupeň. Obě byly hezky zpracované, prokládané různými cvičeními na zopakování slovíček a kontrolu
porozumění. I komunikace ohledně objednávek je více než vstřícná. Tuto společnost můžeme s klidným svědomím doporučit. Děkujeme a těšíme se na kulturní zážitek příští rok."
ZŠ Velim

"Online představení se dětem velmi líbilo. Příběh je vtáhl do děje a aktivně reagovali při plnění úkolů. Příběh pro ně byl srozumitelný."

Ilona Podolová, ZŠ Olomoučany


"Divadelní představení v angličtině on-line Se žáky prvního stupně jsme v hodinách angličtiny shlédli představení EGG ON A TRIP a se žáky druhého stupně AMERICAN DREAM. Obě představení žáky zaujala, měli dostatek času na slovní zásobu a cvičení, případně zopakování některých částí. Líbil se jak námět, tak zpracování a herecké výkony. Děkujeme a už teď se těšíme na příští divadlo."

učitelé Aj ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí


Základní informace o online aplikaci, nebo jak na to:

 1. Po zvážení počtu tříd si u nás objednáte počet přístupů. Chcete-li aplikaci objednat pro celou školu, zašlete nám celkový počet žáků.
 2. Po úhradě od nás obdžíte přístupové kódy: jeden pro vyučujícího a jeden pro žáky.
 3. Učitelský kód umožňuje přeskakování mezi videi, využití učebních pomůcek, jakož i přístup k evidenci aktivity žáků.
 4. Žákovský kód umožňuje plynulé shlédnutí videa, přístup k interaktivním cvičením a k učebním pomůckám.
 5. Váš učitelský přístup je platný během celého školního roku.
 6. Určíte si den/dni, kdy chcete s aplikací pracovat.
 7. Jakožto učitel si máte možnost aplikaci předem prohlédnout a připravit se na práci s žáky.
 8. Rozhodnete se, zda chcete pracovat společně na hodině, nebo samostatně v rámci online výuky. Při práci na hodině vám určitě pomůže i tištěná verze interaktivních cvičení.
 9. Link a žákovský kód můžete dle potřeby přeposlat žákům mailem.
 10. Každý žák se přihlašuje samostatně pod svým jménem a třídou, abyste měli přehled o jejich aktivitě.
 11. A nyní se už můžete společně bavit a učit. :)

Kontakt

Ing. Lenka Čačková
manažer Divadelního centra
Mobil: 576 130 321
e-mail: lenka@divadelnicentrum.cz
www.divadelnicentrum.cz