egg on a trip

Jedinečný projekt, který je spojením divadla a učení se anglického jazyka prostřednictvím online aplikace. Její součástí je speciálně zpracovaný videozáznam loutkové pohádky Egg on a trip, která je určena žákům I. stupně ZŠ, začátečníci a mírne pokročilý.

INTERAKTIVNÍ POHÁDKA V ANGLIČTINĚ S CVIČENÍMI

Videozáznam je rozdělen do sedmi částí, které jsou přerušovány zábavnými a hravými jazykovými úkoly. Samotný úkol se skládá ze dvou částí. První segment je ve formě jazykového cvičení a slouží k zopakování slovíček a frází, se kterými se žáci setkali v právě odehraném úseku inscenace. Druhý díl úkolu spočívá v tom, že se děti seznámí s novými slovíčky, které je čekají v dalším pokračování příběhu. Malého diváka tak čeká osm hravých cvičení. Celá pohádka je v jednoduché angličtině, takže jí bude každý rozumět. Každá aktivita je nastavena tak, aby nevyžadovala dohled dospělé osoby.

o pohádce

V klasické pohádce znovu ožívá příběh malého vajíčka, které se vydává do světa za dobrodružstvím. Během svého putování potká sedm zvířátek - kamarádů, se kterými na své cestě překonává různé nástrahy a léčky. Tento příběh je hlavně o přátelství, odvaze, ale i legraci a fantazii. Naše inscenace si klade za cíl, aby všechno bylo srozumitelné a zábavné i pro nejmenší diváky, ale zároveň poučné a zajímavé pro ty starší.


Zaměření inscenace

 • Témata: zvířata, barvy, pocity, slovesa pohybu

 • Gramatika:  předložky místa, jednoduchý přítomný čas, průběhový přítomný čas, otázky, stupňování přídavných jmen

Podívejte se na krátkou ukázkU

 • veselá loutková pohádka

 • celá v jednoduché angličtině

 • pro žáky I. stupně ZŠ

 • 8 hravých anglických cvičení

 • nevyžaduje asistenci dospělé osoby

Ze zákulisí

Zajímá Vás, jak probíhalo natáčení a naše práce v zákulisí? Stáhněte si naši fotodokumentaci a dozvíte se více.

reference

"On- line forma divadla se dětem líbila. Přihlášení do systému bylo snadné. Cvičení a úkoly děti zvládly po přípravě celkem dobře. Učitelská forma byla také udělaná dobře. Měla jsem možnost nahlédnout do toho, kolik dětí představení zhlédlo a kolik získalo vajíček."

p. Vyoralová


"Online představení se dětem velmi líbilo. Příběh je vtáhl do děje a aktivně reagovali při plnění úkolů. Příběh pro ně byl srozumitelný.  V příštím roce budu mít zájem o nabídku nového online divadla pro 1. stupeň."

Ilona Podolová, ZŠ Olomoučany


"Využili jsme ji v kroužku AJ, který trvá 1, 5 hodiny. Celou tuto dobu se děti dívaly a plnily úkoly. Pozorovala jsem je a opravdu celou dobu vydržely, byly pozorné a zaujaté (včetně dětí s ADHD a slabších dětí). Celkově pohádku hodnotím velmi dobře a v příštím roce bych uvítala podobnou. Oceňuji také velmi ochotu a vstřícnou komunikaci z Vaší strany." 

p. Balcarová, ZŠ Hlučín


Základní informace o online aplikaci, nebo jak na to:

 1. Po zvážení počtu tříd si u nás objednáte počet přístupů. Chcete-li aplikaci objednat pro celou školu, zašlete nám celkový počet žáků.
 2. Po úhradě od nás obdžíte přístupové kódy: jeden pro vyučujícího a jeden pro žáky.
 3. Učitelský kód umožňuje přeskakování mezi videi, využití učebních pomůcek, jakož i přístup k evidenci aktivity žáků.
 4. Žákovský kód umožňuje plynulé shlédnutí videa, přístup k interaktivním cvičením a k učebním pomůckám.
 5. Váš učitelský přístup je platný během celého školního roku.
 6. Určíte si den/dni, kdy chcete s aplikací pracovat.
 7. Jakožto učitel si máte možnost aplikaci předem prohlédnout a připravit se na práci s žáky.
 8. Rozhodnete se, zda chcete pracovat společně na hodině, nebo samostatně v rámci online výuky. Při práci na hodině vám určitě pomůže i tištěná verze interaktivních cvičení.
 9. Link a žákovský kód můžete dle potřeby přeposlat žákům mailem.
 10. Každý žák se přihlašuje samostatně pod svým jménem a třídou, abyste měli přehled o jejich aktivitě.
 11. A nyní se už můžete společně bavit a učit. :)

Kontakt

Ing. Lenka Čačková
manažer Divadelního centra
Mobil: 576 130 321
e-mail: lenka@divadelnicentrum.cz
www.divadelnicentrum.cz